Research Groups


Colectiv de cercetare: "Analiza piețelor financiare online"


Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Prof.univ.dr. Ștefănescu Laura Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina Membru
3 Conf.univ.dr. Ungureanu Laura Membru
4 Conf.univ.dr. Ilie Dragoș George Membru
5 Asist.univ.drd. Dincă Sorin Membru
 

Colectiv de cercetare: "Inovaţie şi eficienţă în managementul afacerilor prin tehnologia informaţiei"


Sub-teme de cercetare

 • Reengineering-ul organizaţional ca soluţie eficientă pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informaţionale;
 • Agenţi inteligenţi în economie;
 • Tehnologii informaţionale pentru promovarea terminologiei engleze, specifice managementului bazate pe cunoastere;
 • Business-Intelligence şi managementul strategic.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Prof.univ.dr. Ștefănescu Laura Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina Membru
3 Conf.univ.dr. Rotaru Simona Membru
4 Asist.univ.dr. Văcărescu-Hobeanu Loredana Membru
5 Asist.univ.drd. Bogdănoiu Cristiana Membru
6 Asist.univ.drd. Dincă Sorin Membru
 

Colectiv de cercetare: "Cercetări şi analize în domeniul afacerilor şi relaţiilor economice internaţionale"


Sub-teme de cercetare

 • Impactul proceselor actuale de transnaţionalizare asupra tranzacţiilor şi fluxurilor comerciale şi financiare internaţionale.
 • Cercetări avansate privind atragerea de resurse şi responsabilitatea politicilor bugetare şi fiscale.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Ilie Dragoş Șef colectiv de cercetare
2 Prof.univ.dr. Gheorghe Mihail Membru
3 Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina Membru
4 Conf.univ.dr. Negulescu Mihail Membru
5 Lect.univ.dr. Barbu Cristina Membru
6 Lect.univ.dr. Bică Elena Membru
 

Colectiv de cercetare: "Promovarea culturii antreprenoriale prin mijloace moderne de management"


Sub-teme de cercetare

 • Noi concepte manageriale într-un sistem economic concurenţial.
 • Excelenţa - o nouă abordare a procesului antreprenorial; Modele ale culturii antreprenoriale;
 • Impactul leadership-ului şi al strategiei managementului schimbării asupra culturii antreprenoriale;
 • Dezvoltarea abilităţilor manageriale pentru promovarea spiritului antreprenorial;
 • Performanţe antreprenoriale prin E-business;
 • Soluţii pentru îmbunătăţirea capacităţii de cercetare interdisciplinare pentru studiul şi modelarea proceselor decizionale de afaceri.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Ungureanu Laura Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina Membru
3 Prof.univ.dr. Ştefănescu Laura Membru
4 Lect.univ.dr. Bică Elena Membru
5 Asist.univ.drd. Bogdănoiu Cristiana Membru
6 Asist.univ.drd. Dincă Sorin Membru
 

Colectiv de cercetare: "Implicarea pieţelor financiare în procesul dezvoltării durabile din România"


Sub-teme de cercetare

 • Rolul pieţelor de credit şi a pieţelor de capital în finanţarea economiei româneşti;
 • Impactul creditarii durabile asupra capitalizarii mediului de afaceri;
 • Modelarea riscului in managementul plasamentelor societatilor de asigurari pe pietele financiare;
 • Impactul capitalizării asupra creşterii şi dezvoltării economice din România.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Matei Ion Viorel Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Ilie Dragoş Membru
3 Conf.univ.dr. Ungureanu Laura Membru
4 Lect.univ.dr. Barbu Cristina Membru
5 Lect.univ.dr. Cocoşilă Mihaela Membru
 

Colectiv de cercetare: "Politici contabile moderne în context internaţional"


Sub-teme de cercetare

 • Politici contabile privind metoda consolidării şi punerii în echivalenţă;
 • Politici contabile privind activele imobilizate şi amortizarea acestora;
 • Politici contabile privind investiţiile şi instrumentele financiare;
 • Politici contabile de raportare consolidată;
 • Politici contabile privind performanţa întreprinderii şi guvernarea corporativă;
 • Politici contabile de finanţare a capitalului de lucru;
 • Politici contabile privind IAS 16 si IAS 38.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Bogdan Mădălina Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Ghiţă Emil Membru
3 Conf.univ.dr. Galiceanu Mihaela Membru
4 Lect.univ.dr. Simionescu Silvia Membru
5 Lect.univ.dr. Stanculescu Mircea Membru
6 Asist.univ.drd. Bogdănoiu Cristiana Membru
 

Colectiv de cercetare: "Management şi performanţă în IMM-uri"


Sub-teme de cercetare

 • Tabloul de bord – instrument de conducere strategică şi operativă;
 • Studiu privind posibilităţile de accesare a fondurilor structurale post-aderare de către firmele private;
 • Noi oportunităţi de finanţare a întreprinderilor;
 • Managementul schimbării într-o companie de asigurări.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Mihail Negulescu Șef colectiv de cercetare
2 Conf.univ.dr. Bogdan Mădălina Membru
3 Conf.univ.dr. Stanciu Nicuşor Membru
4 Lect.univ.dr. Antonescu Mihail Membru
5 Lect.univ.dr. Manea Simona Membru
6 Lect.univ.dr. Cocoşilă Mihaela Membru
7 Asist.univ.dr. Văcărescu-Hobeanu Loredana Membru
 

Colectiv de cercetare: "Implementarea principiilor de guvernanţă corporativă în Romania"


Sub-teme de cercetare

 • Implementarea managementului riscurilor;
 • Implementarea noului sistem de control intern (Ordinul Ministrului Finantelor nr.946/2005);
 • Implementarea principiilor managementului performantei (indicatori, rapoarte);
 • Implementarea Comitetelor de Audit.

Membrii

Nr. crt Nume și Prenume Titlul didactic și științific Calitate
1. Conf.univ.dr. Emil GHIŢĂ Șef colectiv de cercetare
2 Prof.univ.dr. Gheorghe Mihail Membru
3 Conf.univ.dr. Bogdan Mădălina Membru
4 Lect.univ.dr. Manea Simona Membru
5 Lect.univ.dr. Simionescu Silvia Membru